2018.02.28 versija 1.74.5.xxxx

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2018.02.28 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Su atnaujinimais pataisytos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos bei įdiegti pakeitimai, susiję su sistemos naudojimo patogumu ir efektyvumu.


ATASKAITOS

  • Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimus parengta ir įdiegta nauja GPM313 deklaracijos forma.
  • Vadovaujantis Darbo kodekso pakeitimais, pakeista iš "Materialiai atsakingas asmuo" į "Atsakingas asmuo" šiose ataskaitose:

1. AS36 Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas (kaina su PVM);

2. BL01_1 Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktas;

3. Turto atidavimo naudoti aktas;

4. Atsargų nurašymo aktas.

  • Vadovaujantis LR Finansų ministerijos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija, pakeistos ataskaitų konfigūracijos bei ataskaitų formos:

1. BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2);

2. BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas);

3. AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4).

  • Papildytos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 7 eilutės taisyklės, papildant jas taip, kad papultų sumos iš Ilgalaikio turto įsigijimo nusidėvėjimo koregavimo operacijų, kuriose koresponduojasi DK sąskaita 3xxxxxx.
  • Generuojant ataskaitas, kuriose yra Ekonominių eilučių filtro pasirinkimas, ekonominių klasifikacijų paieškos laukas papildytas stulpeliu "Viešojo sektoriaus pajamų planas" arba "Viešojo sektoriaus išlaidų planas". Šis funkcionalumas reikalingas tam, kad renkantis ekonominės klasifikacijos eilutę, būtų matoma, kokiam viešojo sektoriaus planui priskirta.


DARBO UŽMOKESTIS

  • sukurtas naujas kintamasis DU priskaitymui už pasyvų budėjimą namuose “Priemoka už PBN” (PRPBN).
  • sukurtas naujas darbo užmokesčio kintamasis - Ilgalaikio darbo išmokai mokėti.
  • Sukurti nauji darbo užmokesčio priskaitymo kintamieji "Pareiginės algos kintamoji dalis" (PAKD) ir "Priemokos už papildomas funkcijas procentas" (PUPFP3).