2017.11.16 versija 1.74.2.xxxx

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2017.11.16 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Su atnaujinimais pataisytos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos bei įdiegti pakeitimai, susiję su sistemos naudojimo patogumu ir efektyvumu.


ATASKAITOS

  • Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-358 redakcija, pakoreguota ataskaitos DU3_1 Pažyma dėl darbo užmokesčio forma.
  • Pakoreguoti pardavimo sąskaitų spaudiniai - pardavimų kiekis spaudinyje 3 skaičiai po kablelio.


MOKĖJIMAI

  • Įdiegti SEPA pakeitimai, kurie aktualūs nuo 2017 m. lapkričio 19 d. Pagrindinis pokytis ISO 20022 XML standarto pranešimuose – bus privaloma naudoti du naujus elementus (elementas "Control Sum" <CtrlSum> tampa privalomas "Group Header" ir "Payment Information" lygiuose, elementas "Number of Transactions" <NbOfTxs> tampa privalomas "Payment Information" lygyje.


ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

  • Žemės nuomos mokesčio modulyje sutrumpintas deklaracijų tikslinimo procesų laikas.


NAUJI FUNKCIONALUMAI

  • Pakoreguota FR15_4 Finansavimo sumos pagal šaltinį (20 VSAFAS, 4 priedas) ataskaitos 8 stulpelio taisyklė, kad netrauktų pardavimo sąskaitų, kurių tipas yra Išdavimas. Šios sumos traukiamos į 9 stulpelį. Taipogi 6 stulpelio taisyklės, kad į šį stulpelį būtų traukiamos operacijos su buhalterinėmis sąskaitomis 42xxxxx (kuriose yra žodis "gautos"), kuriose koresponduojasi su 6953205 sąskaita.
  • Pakoreguotas Atsargų nurašymo akto spaudinys nurašymo pagrindo informaciją iškeliant iš lentelės į tekstinį lauką virš lentelės. Atsargų nurašymo pagrindo informacija ateina iš vidinės sandėlio nurašymo operacijos Aprašymo/Priežasties lauko.
  • DU žiniaraštyje, įėjus į konkretaus darbuotojo žiniaraštį Priskaitymo/Atskaitymo pavadinimo stulpelyje ties priskaitymais Priedas už kvalifikacinę klasę ir Priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nurodomas priedo procentinis dydis.
  • Kuriant vidinę sandėlio operaciją su tipu "Nurašytų atsargų apskaitymas", operacijos detalėse pasižymėjus perkeliamus produktus, apatiniame lauke prie vieno produkto nusirodžius Sandėlio vietą ir Turto grupę vieno mygtuko "Taikyti visiems" paspaudimu šie du laukai susipildys visoms eilutėms.
  • BL01_9 Ilgalaikio turto apskaitos kortelė papildyta papildomos informacijos laukais:

Modelis, Serijos Nr. Brūkšninis kodas, Unikalus Nr. Komplekto sudėtis, Informacija (1) Informacija (2) Informacija (3)