2017.10.19 versija 1.74.1.xxxx

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2017.10.19 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos bei pakeitimai susiję su sistemos naudojimo patogumu.


ATASKAITOS

  • Pakoreguotos ataskaitos BP21 Pajamų ir išlaidų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius taisyklės, kad būtų įtraukiamos grąžintos finansavimo sumos užbaigiamųjų apyvartų laikotarpiu, iki kt. metų 10 dienos.
  • Atnaujinta DU6 1-SD forma.

DARBO UŽMOKESTIS

  • Atlikti pakeitimai susiję su Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų apskaita. Valstybės tarnautojams atostogos bus apskaitomos kalendorinėmis dienomis, o darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis - darbo dienomis.
  • Atlikti perskaičiavimai iš d.d. į k.d. valstybės tarnautojų Darbo sutartyse -> Atostogos toms atostogų personalo operacijoms, kurios buvo sukurtos už atostogas nuo liepos 1 d. ir toms darbo sutartims, kurių atostogose nebuvo suvestos koreguojančios eilutės, kurias inicijavo įstaigos darbuotojai.
  • Pakeistos KUNA skaičiavimo taisyklės, kad Valstybės tarnautojams nepanaudotos atostogos būtų dauginamos iš koef. 0,7, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis - nedaugintų.


BIUDŽETŲ PLANAVIMAS

  • Finansavimas ir biudžetai -> biudžeto planuose padaryta galimybė koreguoti biudžetų planų kainos ir sumos laukus iki 0 (>=0).