2016.06.30 versija 1.74.0.231x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2016.06.30 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos. Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus. Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis


ATASKAITOS

  • Pataisyta FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai ataskaitos klaida, kai neteisingai buvo renkamos sumos, jei būdavo vienu mokėjimu apmokėta daugiau nei viena sąskaita. Taip pat ataskaitoje pridėtas papildomas filtras Nerodyti stulpelio Likutis pradžiai. Pažymėjus varnelę Ne - bus rodomas likutis pradžiai pagal kiekvieną užduotą detalizaciją filtre. Uždėjus varnelę Taip - ataskaita bus generuojama kaip anksčiau.
  • Pataisyta ataskaita IT17 IT balansinės vertės ataskaita - papildytos taisyklės. Ataskaitoje pridėta taisyklė, jog būtų atvaizduojamas perkainojimo nusidėvėjimas.
  • Pataisyta ataskaita AT24 Gautinų sumų senaties žiniaraštis. Pakoreguotos pradelstų dienų išskaidymo pagal intervalus taisyklės
  • Pagal Finansų Ministro 2016 metų gegužės 18 d. įsakymą 1K-185, pakeista ataskaitos BP22 Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Pajamos) forma. Nauja forma rodoma tada, kai filtre data iki yra daugiau arba lygi 2016 06 30.
  • Pagal Finansų Ministro 2016 metų gegužės 18 d. įsakymą 1K-185, pakeista ataskaitos Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Išlaidos) forma.

Nauja forma rodoma tada, kai filtre data iki yra daugiau arba lygi 2016 06 30.

  • Pagal Finansų Ministro 2016 metų gegužės 18 d. įsakymą 1K-185, pakeista ataskaitos Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (2-SAV) forma. Nauja forma rodoma tada, kai filtre data iki yra daugiau arba lygi 2016 06 30. Taip pat filtruose pridėta parinktis Rodyti tik suminį lapą, kur pažymėjus Taip - bus rodomas tik suminis lapas, kaip kad reikalauja Finansų Ministerija pateikimui.
  • Pataisytas sandėlio Perkėlimo operacijos spausdinys.