2016.03.03 versija 1.74.0.197x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2016.03.03 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1976 Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos. Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus. Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis


ATASKAITOS

 • Pataisytas ataskaitos iš sandėlio vidinės operacijos Perkėlimo operacijos spausdinys, pridėti pasirašančiųjų asmenų rekvizitai
 • Generuojant mokėjimo paraiškos spausdinį pridėta galimybė nusirodyti ir išsaugoti pasirašančiųjų asmenų pareigas bei rekvizitus.
 • Pataisytos ataskaitos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) registruotos klaidos.
 • Pataisyti ataskaitų: AT18 Inventorizacijos aprašas (mokėtinos sumos) IR AT19 Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos) Spausdiniai. Tekste buvo likęs žodis Litais.
 • Pataisytas trumpalaikio turto atidavimo naudotis aktas - pridėti pasirašančiųjų asmenų rekvizitai.
 • Pataisytos ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 4 eilutės klaidos ir kitos smulkios klaidos, registruotos konkrečių pavienių atvejų.
 • Pataisytos ataskaitos AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK klaidos
 • Patikslintos ataskaitos Pažyma dėl finansavimo sumų - SAV_B taisyklės.
 • Pataisytos ataskaitų BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2) ir BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas) klaidos, kai tam tikrais atvejais nebuvo atvaizduojamos Darbo užmokesčio sumos.


BIUDŽETAI

 • Pataisyta klaida, kai generuojant sąmatas, tam tikrais atvejais, sąraše matydavosi 4 vienodos sąmatos.
 • Pataisyti kai kurių funkcinių klasifikacijų pavadinimai - buvo likę sisteminiai funkcinių klasifikacijų vertiniai
 • Sukurta galimybė pašalinti iš Biudžeto pridėtas sąmatas, jei biudžeto statusas yra Atmestas.