2015.12.10 versija 1.74.0.166x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.12.10 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1693 Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos. Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.

Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

ATASKAITOS

  • Pataisyta ataskaitos IT4 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas klaida, kai tam tikrais atvejais ataskaitoje buvo rodomas nurašytas turtas
  • Pataisyta ataskaitos FR17_1 Informacija pagal veiklos segmentus BĮ (25 VSAFAS) klaida, kai tam tikrais atvejais, spaudinių išmokos buvo rodomos prie atsargų įsigijimo išlaidų
  • Pataisyta klaida, kai ataskaitoje FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį neteisingai buvo atvaizduojami pergrupavimai iš Nebaigtos statybos.

BIUDŽETAI

  • Patikslintas Išlaidų sąmatų šablonas. Į sąmatas, kurių pradžios data vėlesnė arba lygi 2016 01 01, pakeistos darbo užmokesčio detalios eilutės (vietoje 211111A iš jų: pedagogų darbo užmokestis atsiranda iš jų: valstybės tarnautojų darbo užmokestis, analogiškai kitos eilutės pasislenka žemyn).
  • Pridėta papildoma kontrolė tiklsinant sąmatų versijas - sistema neleis mažinti ekonominės klasifikacijos straipsnio, jei tame straipsnyje apskritai per metus nebuvo jokio plano.