2015.09.24 versija 1.74.0.141x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.09.24 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1456.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Pagal Finansų Ministro 2015 m. liepos 16 d. Nr. 1K-238 įsakymą "DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO", sistemoje buvo atnaujintas Valstybės funkcinių klasifikacijų sąrašas. Ryšium su funkcinių klasifikacijų sąrašo aktualizavimu, sistemoje matysite šiuos pakeitimus:
  • Kuriant naujas išlaidų šablono sąmatas ir nurodžius sąmatas Pradžios datą 2016 01 01 ir vėlesnę, funkcinių klasifikacijų sąraše matysite tik galiojančias funkcines klasifikacijas (t.y. pagal sąrašą, kuris pridėtas prie nurodyto įsakymo).
  • Generuojant 1/12 2/12 3/12 biudžeto sąmatas senesniųjų sąmatų pagrindu, naujai susikūrusiose sąmatose nebebus atkeliamas Funkcinės klasifikacijos kodas. Šį lauką reiks nurodyti vartotojui. Taip bus išvengta klaidų, jei seniau naudota funkcija pagal naują redakciją jau negalioja.
  • Paspaudus "Išsaugoti kaip" ankstesnių metų sąmatoje ir pakeitus sąmatos Pradžios datą į 2016 01 01 ir vėlesnes, Funkcinės klasifikacijos kodas taip pat dings. Šį lauką reiks nurodyti vartotojui. Taip bus išvengta klaidų, jei seniau naudota funkcija pagal naują redakciją jau negalioja.
  • Funkcinės klasfikacijos laukas sąmatoje padarytas kaip privalomas. Taip bus išvengta klaidų, kai patvirtinama sąmata be Funkcinės klasifikacijos kodo.
  • Įvairiuose filtruose, kur yra naudojamas funkcinės klasfikacijos kriterijus, dabar prie pavadinimo pabaigos bus matomi užrašai: (2016...) - reiškia funkcinė klasifikacija galioja NUO 2016 metų; (...2016) - reiškia funkcinė klasifikacija galioja IKI 2016 m.

Labai prašome ypatingai atkreipti dėmesį į funkcines klasifikacijas, kuriant naujas sąmatas. Pasirinkite tik galiojančias funkcines klasifikacijas. Susiderinkite naujai atsiradusias ir naudotinas funkcines klasifikacijas su Iždais ar kolegėmis, nes vėlesnis funkcinių klasifikacijų taisymas, jei nusirodysite neteisingą ir užregistruosite sistemoje operacijų, bus mokamas.

ILGALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta klaida, kai tam tikrais atvejais, bandant patvirtinti Ilgalaikio turto įsigijimo operaciją buvo gaunamas klaidos pranešimas.

ATASKAITOS

  • Pataisyta klaida, kai pakeitus įstaigos pavadinimą, dalyje ataskaitų dar vis būdavo atvaizduojamas ankstesnis pavadinimas.