2015.05.26 versija 1.74.0.114x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.05.26 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.114x.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

BENDRINIAI DALYKAI

 • Atlikti vaizdavimo (žymėjimo) pakeitimai partnerio ir darbuotojo kortelėje, kurie leis pamatyti ar atidaryta partnerio (darbuotojo) kortelė yra ištrinta, t.y. negaliojanti.
  • Anksčiau būdavo situacijos, kai ištrinti partneriai arba darbuotojai būdavo panaudoti operacijose ir dėl tos priežasties neteisingai rodydavo ataskaitų duomenis.
  • Atidarius tokius įrašus iš operacijų būdavo sunku suprasti ar tai teisingi duomenys, ar klaidingi.
  • Dabar ištrintas partneris antraštėje prie pavadinimo bus žymimas "(ištrintas)".


BIUDŽETAI

 • Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1K-103 redakciją, atnaujinta forma BP22 Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Pajamos).
 • Pataisyta BP14_1 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti (Fin. Min. 1K-275) ataskaita, kai į ataskaitą buvo neįtraukiami duomenys, jei jų finansavimo šaltinio kodas buvo sukurtas kitoks nei sisteminis.
 • Ištaisyta duomenų susiejimo su sąmatos šablonu klaida Konsoliduotoje ataskaitoje "Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo detali ataskaita". Dabar nuo 2015.01.01 pasikeitusiuose straipsniuose 2211114, 2211117 surenkamos sumos.
 • Pataisyta ataskaita "FR19_37 SB-3 Savivaldybės biudžeto asignavimų planas", kurioje dėl kiekvieno puslapio antraščių trūkumų, ataskaita neatitiko patvirtinto FinMin formato.


ILGALAIKIS TURTAS

 • Pataisytas funkcionalumas Ilgalaikio turto tarnavimo trukmė (mėn.) keitimas, kuris neįtakoja likusios nusidėvėjimo trukmės.


ŽNM

 • "ZNM11 Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo kortelė" ataskaitoje pataisyta klaida valiutoje - "Lt" pakeista į "Eur". Ataskaitos duomenys buvo teisingi, t.y. pateikiami eurais.
 • Litiniuose portfeliuose yra pakoreguoti duomenys, kad ataskaita "ZNM03 Mokėtojų balansas" netrauktų trečiųjų šalių surinktų sumų (Lietuvos paštas, Perlo paslaugos, Sollo) ir neiškraipytų tikrosios ŽNM skolos informacijos.
 • ŽNM koregavimų darbų palengvinimui galima kurtis veiklas (užduotis), į kurias galima prisidėti Deklaracijas ir Žemės sklypus.