2015.05.12 versija 1.74.0.112x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.05.12 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.1122.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

BIUDŽETAI

  • Pataisyta ataskaitos FR19_39 Biudžeto asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (SB-5), klaida, kai tam tikrais atvejais nebuvo surenkamos sumos į 10 funkcinės klasifikacijos grafas.
  • Pataisyta "BP6 Savivaldybės biudžeto vykdymas pagal partnerius" ataskaita, kai tam tikrais atvejais apmokėjus skolą tiekėjui, skola vis dar buvo atvaizduojama ataskaitoje.
  • Pataisyta klaida, kai sąmatų modulyje nebuvo galimybės atidaryti skilčių Naujame lange.


MOKĖJIMO PARAIŠKOS

  • Sutvarkyti mokėjimo paraiškų spausdinimo šablonai. Šių šablonų pavadinimai yra išversti į lietuvių kalbą.
  • Pataisyta klaida, kai į mokėjimo paraiškų spausdinio lauką buvo neteisingai atvaizduojamas kreditorinis įsiskolinimas ( nebuvo paimamos skolų likučių buhalterinės pažymos)


APSKAITA

  • Pataisyta ataskaita "FR12_7 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (17 VSAFAS, 7 priedas)", kai tam tikrais atvejais ne visos sumos buvo teisingai atvaizduojamos sukaupimų eilutėje.


ILGALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta klaida, kai nustornavus Ilgalaikio turto kortelėje esančias visas operacijas, Ilgalaikio turto kortelės statusas nepasikeisdavo į Naujas.
  • Sutvarkyta ataskaita "AS29 Atsargų inventorizavimo aprašas III dalis 5 tvarka". Dabar ši ataskaita rodo teisingus atsargų duomenis pagal parinktą materialiai atsakingą asmenį. (--PAPILDYTA INFORMACIJA)


ŽNM

  • Pataisyta ataskaita "ZNM07 Žemės mokesčio skolos priminimų sąrašas", kurioje buvo sugedęs filtravimas pagal seniūniją. Ataskaita surenka skolininkus, kurių sklypai yra nurodytoje seniūnijoje. Dėmesio: nors mokėtojai filtruojami pagal jų sklypus, ataskaitos duomenyse pateikiamas mokėtojo adresas.