2015.03.04 versija 1.74.0.92x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.03.04 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.926.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

BIUDŽETAI

 • Išspręsta klaida "BP16 Programos sąmata (BFP1)" ataskaitoje (sąmatos spausdinyje), dėl kurios neteisingai sumuodavo straipsnio 311511 planinius skaičius sąmatos suminėse eilutėse "IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (2+3)".
 • Pagal 2015 metų spec.lėšų apskaitos pasikeitimus atnaujinta ataskaita BP14 Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita".


ATASKAITOS

 • Pakoreguota ataskaita "AT3 Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas". Joje išplėsti adreso duomenys - pridėtas pašto indeksas. Norint, kad pašto indeksas būtų rodomas, jis turi būti priskirtas to partnerio kortelėje.


ŽNM

 • Išspręsta problema ŽNM Euro migracijoje, kai 2015 įkelti permokų likučiai tapdavo mokėtojų skolomis. Tokiais atvejais reikia atlikti deklaracijos tikslinimą ir duomenys pasitaiso.
 • Ištaisyta ataskaitos "ZNM03 Mokėtojų balansas" klaida, dėl kurios į ataskaitą būdavo traukiami įvairūs asmenys, kurie neturėjo ŽNM operacijų.
 • Ataskaitoje "ZNM03 Mokėtojų balansas" pakeistos ataskaitos taisyklės - dabar joje neeliminuojamos trečios šalys surenkančios mokėjimus (Perlas, Maxima, Lietuvos paštas). Problema atsirado tada, kai Lietuvos paštas apmokėjo savo kaip mokėtojo prievolę, o ši apmokėjimo operacija buvo eliminuota iš ZNM03.
  • Jeigu šių asmenų operacijos sistemoje yra tik lėšų surinkimas, tose operacijose neturi būti panaudota ŽNM produkto detalizacija (pinigų gavimo operacija ir buhalterinė pažyma).
  • O jeigu asmenys yra ir ŽNM mokėtojai, pvz - Lietuvos paštas, tada tose operacijose turi būti panaudotas ŽNM produktas ir tos operacijos pateks į ZNM03 ataskaitą.
  • Atitinkamai pagal tai yra pakeisti 2015 m. detalizacijų šablonai, kurie naudojami aktualiose operacijose. Pakeitimai litinėje aplinkoje 2014 m. nebus daromi.
 • Tarifų konfigūracijoje pakeisti parametrai dėl mokesčio skaičiavimo pusmečių taisyklių. Jokia logika iš esmės nesikeitė, ŽNM parametrų sritis tapo tiesiog aiškesnė.
  • Pirmas parametras yra "Anuliuoti mokestį už 1-ą pusmetį, kai nuoma baigiasi iki 06.30" (anksčiau vadinosi "Taikyti mokesčio anuliavimo taisyklė nuomai iki pusės metų").
  • Antras parametras yra "Skaičiuoti mokestį už pilną 2-ą pusmetį, kai nuoma baigiasi po 06.30". Šis parametras priklauso nuo pirmojo parametro reikšmės ir atskirai nenusistato.
  • Po šiais dviem parametrais nusirodo Paskirtys, kurioms galios šis nustatymas. Kiekvienai savivaldybei šie parametrai gali būti individualūs.