2015.02.11 versija 1.74.0.84x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2015.02.11 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.852.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

ILGALAIKIS TURTAS

 • Ištaisytos ataskaitos "FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį" stulpelio "Nebaigta statyba" klaidos. Buvo neteisingai pateikiamos sumos pagal eilutes:
  • 1.1 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje;
  • 3.2 perduoto;
  • 5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)


BIUDŽETAI

 • Išspręsta problema, kuri neleido spausdinti mokėjimo paraiškų: tiek paprastų/konsoliduotų, tiek ir grąžinimo paraiškų.
 • Ištaisytas mokėjimo paraiškų spausdinys, jame funkcinės klasifikacijos kodas vaizduojamas korektiškai.
 • Ištaisyta klaida, kai kuriant 2/12 ar 3/12 principo sąmatas naujai sukurtos sąmatos versijoje būdavo prarandamas ryšys su biudžetu.
 • Ištaisyta klaida sąmatose straipsnyje 2211114. Buvo sutrikęs straipsnio sumų apskaičiavimas ir straipsnio sumos nebūdavo rodomos sąmatos spausdiniuose - ataskaitoje "BP16 Programos sąmata (BFP1)".


ŽNM

 • Ataskaitoje "AT19 Inventorizacijos aprašas (gautinos sumos)" pridėtas papildomas filtras konkrečiai DK sąskaitai nurodyti. Šis funkcionalumas gali būti specialiai panaudotas ŽNM gautinoms sumoms inventorizuoti.


PRIEŽIŪRA

 • DĖMESIO Priežiūros modulyje atsirado pakeitimas - sąskaitų tvirtinimas dabar vykdomas masiniu būdu. Anksčiau visas sąskaitas sukurdavote vienu veiksmu, bet kiekvieną reikėdavo tvirtinti rankiniu būdu. O dabar visų sąskaitų sukūrimas yra vienas veiksmas, ir tų sąskaitų patvirtinimas yra taip pat vienas veiksmas, atliekamas iš Masinių procesų modulio, iš konkrečiai to proceso, kuriuo buvo sukurtos sąskaitos. Veiksmai:
  • Srityje Priežiūra modulyje Priežiūros klientų skolos spaudžiate [Kurti sąskaitas].
  • Modulyje Masinių procesų vykdymas surandate procesus "Priežiūros sąskaitų generavimas" ir įeinate į jo vidų. Viduje rasite mygtuką [Patvirtinti sąskaitas].
  • Iš sąskaitų sukūrimo proceso inicijuojamas sąskaitų patvirtinimo procesas.
  • Visos naujai sukurtos priežiūros sąskaitos tapo patvirtintos.
  • DĖMESIO: Jeigu ne taip atliksite veiksmus, nebus įmanoma sugeneruoti kvitų.