2014.11.27 versija 1.74.0.63x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.11.27 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.637.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 • Pagal 2014 m. birželio 26 d. Finansų Ministerijos įsakymą Nr. 1K-193 papildytos/pakeistos Viešoje sektoriaus išlaidų šablono sąmatos ekonominės klasifikacijos. Automatiškai generuojant 1/12 2/12 3 12 2015m. sąmatas jau bus naudojamas naujas sąmatos šablonas. Kuriant naujas 2015 m. sąmatas (negeneruojant 1/12 2/12 3 12) rekomenduojame pirmiausia nusirodyti sąmatos pradžios datą, išsaugoti sąmatą ir tik tada surašyti planuojamas sumas į ekonominės klasifikacijos straipsnius, nes tik nurodžius sąmatos pradžios datą ir išsaugojus sąmatą pasikeis ekonominių klasifikacijų sąrašas


ATASKAITOS

 • Papildytos ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį taisyklės. Dabar į perduotą nebaigtos statybos grafą kris ir tos sumos, kai perduodama yra pagal išankstinius apmokėjimus apmokėta nebaigta statyba (iš karto mažinant priskaitytu gautus apmokėjimus už Nebaigtą statybą)
 • Pataisyta ataskaitos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) klaida, kai parduotas ilgalaikis turtas pergrupuotas į atsargas buvo atvaizduojamas ir prie pardavimo eilutės ir prie perleidimo.
 • Patikslintos ataskaitos FR04_2 Pinigų srautų ataskaita BĮ (5 VSAFAS, 2 priedas) duomenų išrinkimo taisyklės


APSKAITA

 • Pataisyta klaida, kai sistema neleisdavo stornuoti Buhalterinių pažymų, jei jų stornuoto dokumento numeris sutapdavo su bandomo stornuoti dokumento numeriu.


ŽNM

 • Ištaisyta klaida sistemoje importuojant surinktų mokėjimų išrašo duomenis iš Lietuvos pašto. Anksčiau sistema mesdavo klaidos pranešimą anglų kalba, jeigu išrašo asmenys turėjo Partneriuose dublikatų, netgi nekreipdavo dėmesio į tai, kad jie ištrinti. Dabar sistema rodo aiškų ir suprantamą klaidos pranešimą, nurodo kurie įrašai dubliuojasi.
 • Ištaisytos klaidos ir suderintas duomenų formatas importuojant surinktų mokėjimų išrašo duomenis iš Perlo paslaugų.
 • DĖMESIO! Išplėstas sistemos funkcionalumas: Tarifikacijoje (prie kiekvienų metų) yra pridėtas naujas nustatymas "Taikyti mokesčio anuliavimo taisyklę nuomai iki pusės metų". Šis nustatymas nulemia, ar skaičiuojant deklaracijas bus anuliuojamas žemės nuomos mokestis, jeigu asmenys nuomojosi žemę įskaitytinai iki 06.30d.
  • Jeigu šis nustatymas pažymėtas - bus taikomas anuliavimas, jeigu NEpažymėtas - mokestis bus skaičiuojamas už tuos pilnus mėnesius, kuriuos asmuo nuomojosi žemę.
  • Mokesčio anuliavimas pritaikomas konkrečioms paskirtims: 940","950","952", "610". (Vėliau bus daromi nustatymai, kurioms paskirtims galioja anuliavimas).
  • Nustatymas visiems įjungtas pagal nutylėjimą. Jeigu reikia skaičiuoti mokestį, šį nustatymą padarykite "NE".