2014.06.26 versija 1.74.0.43x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.06.26 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.434.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

ATASKAITOS

  • Pataisyta atskaita IT17 IT balansinės vertės ataskaita, kai "Nusidėvėjimas per laikotarpį" grafoje buvo rodomos perkainojimo operacijos.
  • Pataisyta ataskaita IT6 Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas, kai tam tikriems Ilgalaikio turto vienetams įsigijimo vertė buvo rodoma dvigubai didesne reikšme.
  • Pataisyta klaida, kai tam tikrais atvejais Buhalterinės pažymos spausdinimo mygtukas būdavo neaktyvus.
  • Pataisyta iždo generuojama ataskaita FR02_2 Veiklos rezultatų ataskaita FONDAI (3 VSAFAS, 1 priedas), kai į "APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA" eilutę sąskaitos likutis buvo atvaizduojamas dvigubai
  • Pataisyta ataskaita FR03_1 Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma. Dabar visos grafas surenkamos teisingai. Patiksliname, ataskaita generuojama teisingai tik tada kai jau yra uždarytos uždaromosios sąskaitos ir generuojant ataskaitą pasirenkama "Slėpti uždarymo operacijas" "Ne".
  • Pataisyta ataskaitos KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita 10 eilutės 1 stulpelis. Dabar ataskaitoje atvaizduojama teisinga reikšmė. Susitikrinti ataskaitos 10 eilutę patogiausia su ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2.1 eilute.
  • Pataisyta ataskaitoje FA9 Avanso apyskaita pasirašančio darbuotojo reikšmė. Buvo "Atsakingas asmuo", dabar "Atskaitingas asmuo".


MOKĖJIMAI

  • Patobulintas valiutos keitimo banke/kasoje funkcionalumas. Konvertuojant valiutą, papildomai susikuria buhalterinė pažyma, kurioje atvaizduojamas nuostolis/pelnas dėl valiutos konvertavimo kursų. Anksčiau ši suma nepatekdavo į biudžeto vykdymo ataskaitas. Dabar suma pateks, nes susikūrusiai Buhalterinei pažymai pridedama banko mokėjimo paskirtis Palūkanos/komisiniai. Jei nuostolis yra dengiamas iš kitos sąmatos, nei detalizuojama konvertavimo operacija, tokiu atveju reikia atlikti konvertavimo operaciją iki korespondencijų lango. Operacijos iki galo nepatvirtinti, nutraukti. Tada buhalterinėse pažymose rasti nuostoliui susikūrusią buhalterinę pažymą, ji bus su statusu "Nauja" ir išdetalizuoti ją reikiamam biudžetui. Detalėse nepamiršti pridėti banko mokėjimo paskirties "Palūkanos/komisiniai". Pažymos netvirtinti. Tada grįžti į konvertavimo operaciją ir patvirtinti ją. Taip pasitvirtins ir buhalterinė pažyma.

ATSKAITINGI SMENYS

  • Pataisyta klaida, kai kuriant Atskaitingus asmenis ir bandant pridėti darbuotoją, neleisdavo jo pridėti, jei anksčiau tas darbuotojas jau buvo pridėtas prie Atskaitingo asmens ir ištrintas.