2014.04.30 versija 1.74.0.34x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.04.30 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.350.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

MOKĖJIMAI

SVARBU!

 • Pertvarkytas mokėjimo išrašų importas, kai operacijoje yra specialios paskirties partneris "Tarpininkaujanti įmonė". Tokiu atveju importuotas mokėjimas automatiškai įgauna paskirtį "nepriskirtas" ir mokėjimas nėra susiejamas su mokėjimo nurodymu. Pakeitus paskirtį rankiniu būdu bus galima susieti ir mokėjimo nurodymą.
  • ATMINKITE:
   • Jeigu mokėjimo nurodymas nebus susietas su šiuo mokėjimu rankiniu būdu jis liks neįvykdytas (tai tikrai atsilieps biudžeto rezervacijoms).
   • Nenaudokite "Tarpininkaujanti institucija" tipo be reikalo! Geriau pasikonsultuokite kiekvienu atveju. Jeigu sistema praneša, kad banko sąskaita yra panaudota kitame partneryje, visada pirmiausiai pašalinkite tą dubliavimąsi. Tik esant specialiai situacijai (reti atvejai) kada reikia tokio dubliavimosi, turi būti naudojamas šis funkcionalumas.


ATASKAITOS

 • Pataisyta ataskaita FR03_1 Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma. Norint gauti teisingus duomenis - pirmiausia reikia uždaryti sąskaitas (7,8, ir 4) tiek ataskaitos formavimo metų, tiek ankstesnių metų. Ataskaita generuojama filtruose uždėjus varnelę "Slėpti uždarymo operacijas" "Ne".
 • Papildyta ataskaitos FR06_1 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas) 3.3. eilutės 3 stulpelio taisyklė. Dabar nurašant detales ar kurą į transporto sąnaudas (8706001 sąskaitą), reikšmė pateks į "Sunaudota veikloje" eilutę.
 • Pataisyta ataskaita FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį tikslinimas, kai bibliotekų fondai, pergrupuoti iš atsargų, nebuvo atvaizduojami 4 Pergrupavimo eilutėje. Dabar pergrupavimai bibliotekų fondų iš atsargų ataskaitoje matomi 4 eilutėje.
 • Pataisyta ataskaita FR12_8 Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (17 VSAFAS 8 priedas). Dabar sumos į ataskaitą surenkamos pagal kiekvieną finansavimo šaltinį.
 • KS02 Investicijų ketvirtinė statistinė ataskaita ataskaitos 20 eilutės duomenys. Šioje ataskaitoje 20 eilutėje duomenys konfigūruojami vartotojo pagal sekantį aprašymą:
  • Ataskaitos filtruose, reikšmėse 1 stulpelis, 2 stulpelis ... ir t.t., vartotojas turi nusirodyti kokio finansavimo šaltinio duomenys pateks į 20 eilutės reikšmes. pateikiame rekomendacines reikšmes žemiau, pagal poreikį vartotojas nusirodo papildomus finansavimo šaltinius:
   • 1 stulpelis: SAV_DVDF*, SAV_DT*, SAV_BDK*, SAV_DP*, SAV_VIP*, VB*, SVP*
   • 2 stulpelis: ESF*
   • 3 stulpelis: SAV_B*, SAV_AARP*
   • 4 stulpelis: SAV_SPEC*, VIDINIS, PAJAMOS, TARP_MK*
   • 5 stulpelis: pildoma ranka, arba nurodomas naujas sukurtas finansavimo šaltinis tokioms paskoloms
   • 6 stulpelis: SAV_PASK*
   • 7 stulpelis: SPF*, PRIV*, KT*, UZMTF*, UF*,KPP*, VPF*


BIUDŽETAI

 • Pataisyta klaida ataskaitų šablonuose "BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2)" ir "BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas)" - 7-ame šių ataskaitų stulpelyje būdavo rodoma "Kasinės išlaidos", o turi būti rodoma "Panaudoti asignavimai".


ŽNM

 • Ištaisyta klaida ataskaitoje "ŽNM05 Žemės sklypai", dabar parametras pažymėjus "Taip" prie Nekadastriniai sklypai parametro, sistema suformuoja nekadastrinių sklypų sąrašą. Anksčiau ataskaita atrinkdavo sklypus atvirkščiai.