2014.01.14 versija 1.74.0.24x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2014.01.14 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.24X.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

  • Sutvarkyta problema su 2/12 arba 3/12 kūrimu.


Norint sistemoje generuoti 2014 metų sąmatų plano 2/12 ar 3/12 sistemoje atliekami tokie veiksmai:

  1. Sąmatų lange spauskite [Generuoti sąmatas].
  2. Atsidariusiame lange pasirinkite "Atnaujinti 1/12 biudžeto sumą".
  3. Sekančiame lange pakoreguokite metus, nurodykite generuojamą sąmatos dalį, pasirinkite 2014 metų sąmatą, kuriai bus generuojama 2/12 ar 3/12.
  4. Atnaujinkite sąmatų langą, raskite sąmatą, kuriai buvo generuota 2/12 ar 3/12, eikite į sąmatos versijas. Naują sąmatos versiją pateikite ižui svarstyti (jei tai iždo sąmata) arba sąmatos versija patvirtinkite patys (jei tai kitų lėšų sąmata ir neturi būti siunčiama iždui).


ILGALAIKIS TURTAS

  • Pataisyta klaida, neleidusi atlikti turto grupės keitimo operacijos. Problema pašalinta, turto grupės keitimo operacijas sistemoje galima atlikti.
  • Pataisytas ataskaitos BL01_1 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO AKTAS spaudinys, anksčiau ataskaitoje neteisinga buvo atvaizduojamos operacijų korespondencijos. Dabar operacijų korespondencijos atvaizduojamos teisingai.