2013.11.05 versija 1.74.0.16x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.11.05 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.165.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.

Apie DU srities naujinimus čia informacijos nedetalizuojame, jie yra atliekami pagal naudotojų incidentus.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

APSKAITA

 • Patobulinta ataskaita "AT23 Detalizuotas pinigų likutis". Joje paslepiamos nulinio likučio sąmatos ir straipsnio eilutės, kai naujai pridėtam parametre "Rodyti nulinius likučius" nėra pažymėta varnelė. Pagal nutylėjimą parametras nėra pažymėtas. Jeigu šis parametras bus pažymėtas, ataskaitoje bus rodomos nulinės eilutės.
 • Patobulinta "AT7 detali skolų ataskaita". Joje papildomai pridėti 2 parametrai: "Sukūrė" ir "Finansavimo šaltinis". Užpildžius šiuos parametrus, ataskaita išrenka tik atitinkamus duomenis.
 • Patobulinta "AT9 Suminės skolos pagal partnerius iš DK" ataskaita. joje papildomai pridėti 3 parametrai: "Sąmata", "Finansavimo šaltinis" ir "Sukūrė". Užpildžius šiuos parametrus, ataskaita išrenka tik atitinkamus duomenis.
 • Patobulinta ataskaita "DA1_6 DK apyvarta suminė" - duomenis dabar galima grupuoti pagal 2 detalizacijas (ataskaitos filtruose yra 2 grupavimo laukeliai). Į šiuos du grupavimo laukelius galima pasirinkti ne tik detalizacijas „partneris" ir „finansavimo šaltinis", o taip pat ir visas įmanomas detalizacijas.
 • Ištaisyta klaida ataskaitoje "AT14 Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita (F4)" dėl pradelstų dienų stulpelių, kur buvo traukiami MGS'ai iš nenaudojamų ataskaitoje sąskaitų.


BIUDŽETAI IR FINANSAVIMAS

 • Pakoreguota ataskaita "BP21 Pajamų ir išlaidų paskirstymas pagal finansavimo šaltinius". Ataskaitoje pridėti trys nauji stulpeliai: "Pajamų pradinio plano ir išlaidų pradinio plano skirtumas", "Pajamų patikslinto plano ir išlaidų patikslinto plano skirtumas" ir "Pajamų įvykdymo ir išlaidų įvykdymo skirtumas". Taip pat įterptas sumavimas pagal Finansavimo šaltinius, vadovaujantis suderintu ataskaitos šablonu.
 • Ataskaitose "BP3 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2)", "BP4 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita (F2, sugrupuota pagal sąmatas)" pataisyti šablonai, kad pavadinime nebūtų nukarpomi lietuviški rašmenys.


MOKĖJIMAI

 • Ištaisyta klaida dėl kurios blogai veikė korespondencijų išrinkimas pinigų išmokėjimui, kai paskirtis "Valiutos keitimas banke". Dabar kredito ir debeto sąskaitos suformuojamos teisingai.


ILGALAIKIS TURTAS

 • Ištaisyta klaida IT detalizacijų korekcijos operacijose, dėl šios klaidos neleisdavo pakeisti ir išsaugoti operacijos datos.


DARBO UŽMOKESTIS

 • Sukurtas naujas funkcionalumas dėl nuo 11.01d. pasikeitusių soc. draudimo teisės aktų - pareigybės kodo priskyrimo.
 • Sukurtas patobulinimas DU srityje, kuris leidžia geriau pamatyti situaciją su Atostoginių ir Sodros sumomis, kai jos sutraukiamos į išmokėjimus iš kelių periodų. Anksčiau sistemoje buvo problema, kad į mokėtinas sumas išsisiunčia visos sumos, t.y.bendra suma už abu menesius ir pagal kažką išsifiltruoti tik konkretaus mėnesio mokesčių neišeidavo. Dabar DU mokėtinų sumų modulyje atsidarius konkrečią mokėtiną sumą, jos viduje galima išskirti mokėtinas sumas pagal 2 naujus laukelius:
  • Žiniaraščio eilutės laikotarpis
  • Išmokėjimo data
 • Išspręsta problema dėl ataskaitų DU9, DU7, DU10, SAM ir FR0572 šablonų.


ŽNM

 • Patikslinta ZNM03 Mokėtojų balansas ataskaita:
  • Dėl delspinigių problemų pataisytos sumos periodo pabaigoje ir naujo periodo pradžioje fiziniams ir juridiniams asmenims.
  • Balanse neberodomos deklaracijos tikslinimų sumos
 • Sukurtas deklaracijos kvito generavimo deklaracijos funkcionalumas deklaracijos redagavimo lange.
  • standartinis mygtukas [Parsiūsti deklaracijos spausdinį] - veikia kaip veikęs
  • praskleidus šį mygtuką - galima pasirinkti veiksmą - "Kvitas" suformuos kvitą.