2013.10.07 versija 1.74.0.8x

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.10.07 buvo atlikti sistemos atnaujinimai. Šio atnaujinimo versija 1.74.0.86.

Atnaujinimų metu buvo taisomos registruotos naudotojų klaidos ir pastebėtos sistemos klaidos.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

APSKAITA

 • Pataisyta klaida ataskaitoje FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai, kai ataskaitoje pasirinkus grupavimą pagal partnerį nebūdavo sumuojamos grupuojančio partnerio detalios operacijos. Ataskaitos parametruose galima nurodyti dalį sąskaitos numerio (fragmentą) – tada atskiruose Excel lapuose surenkamos visos šiam fragmentui priklausančios vaikinės sąskaitos.


ATSKAITINGI ASMENYS

 • Pataisyta ataskaita FA_9 Avanso apyskaita. Jeigu likutis pradžiai iš ankstesnių laikotarpių yra apmokėtas, ataskaitoje neberodomas.


BIUDŽETAS

 • Pataisyta ataskaitos BP22 Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 1-SAV (Pajamos) ekonominių klasifikacijų numeracija, ataskaitos formatas suderintas pagal Finansų Ministerijos priimamą formatą.


ATSARGOS

 • Pakeistas ataskaitos AS29 Atsargų inventorizavimo aprašo filtro "Materialiai Atsakingas asmuo" pasirinkimo sąrašas. Dabar atsakingas asmuo renkamas iš darbo sutarčių sąrašo. O inventorizacijos apraše materialiai atsakingo asmens pareigybė nurodoma (suformuojama) pagal pasirinktą darbo sutartį.
 • Optimizuotas ataskaitos AT8 skolų senėjimo ataskaita generavimo laikas. Anksčiau ši ataskaita kartais net nesusiformuodavo.


ILGALAIKIS TURTAS

 • Atliekant ilgalaikio turto operacijas, detalėse, pridėtas naujas mygtukas "Rakinti/atrakinti detales". Šio mygtuko veikimo principas - leisti vartotojui užrakinti jo norimas detales, atliekant Ilgalaikio turto operacijas. Pavyzdžiui, atliekant Ilgalaikio turto vertės mažinimo operaciją, anksčiau sistema proporcingai sumažindavo turto vertę įsigijimo šaltiniams. Dabar vartotojas pats gali pradetalizuoti vertės mažinimo sumą norimam Finansavimo šaltiniams ir paspaudęs mygtuką " Rakinti/atrakinti detales" - užfiksuoti pasirinktas detalizacijas.
 • Pataisyta 12 VSAFAS 1 priedo (ataskaita FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį) ataskaita:
  • Nuo šiol ataskaitoje teisingai rodomi pergrupavimai iš nebaigtos statybos į kitas turto grupes.
  • Nuo šiol ataskaitoje 3.1 eil 8-11 stulpelyje rodomas įsigijimo savikaina, o ne likutine verte.


ŽEMĖS NUOMOS MOKESTIS

 • Pataisyta ataskaita ZNM03 Mokėtojų balansas. Pataisyta klaida dėl kurios Žemės nuomos mokesčio balanse suformavus fizinių asmenų balansą užduotame intervale pradžiai atkeldavo neteisingą delspiningių nepriemoką.