2013.08.26 versija

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.08.26 buvo atlikti sistemos atnaujinimai.

Atnaujinimų metu buvo taisomos incidentų sistemoje registruotos naudotojų klaidos ir taisomos pastebėtos sistemos klaidos.

Kai kurioms savivaldybėms šis naujinimas buvo pateiktas kita data.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

MOKĖJIMAI

 • Po sistemos atnaujinimo nebuvo galimybės importuoti banko išrašų į Lobster sistemą. Dabar failai tarp DnB banko ir Lobster sistemų suderinti ir importas galimas.
 • Tvirtinant mokėjimą – aprašymas padarytas neprivalomu lauku. Jei yra prie mokėjimo pridėtas pagrindo dokumentas – tada į aprašymo lauką atkopijuojamas pagrindo dokumento numeris.


FINANSAVIMAS IR BIUDŽETAI

 • Pataisyta klaida, kai į iždą siunčiamos mokėjimo paraiškos neturėjo privalomos detalizacijos „Turto grupė“, ko pasekoje nebuvo galimas mokėjimo paraiškų tvirtinimas iždo portfelyje.
 • Pataisyta klaida anksčiau neleidusi ištrinti sąmatos, kai visos su ja susijusios operacijos yra stornuotos. Dabar galima trinti sąmatas, kai su ja susijusios operacijos yra stornuotos.


ATSARGOS

 • Pataisyta klaida, kai vidinėse operacijose, atliekant inventorizacijos fiksavimą ir paspaudus mygtuką [išsaugoti kaip], nebuvo perkopijuojama savikainos suma. Dabar suma perkopijuojama, vartotojui jos įsirašyti nebereikia.


ATASKAITOS

 • Pataisyta 20 VSAFAS 4 priedo Finansavimo sumų ataskaitos stulpelio „Neatlygintinai gautas turtas“ reikšmių surinkimo logika.
 • Pataisyta ataskaitos PR1 Paraiška dėl tikslinimo (perkėlimo) klaida, dėl kurios sąmatų versijų pakeitimai buvo rodomi tik tada, kai ataskaitos filtro "data nuo" būdavo metų pradžia. Dabar ataskaitoje nusirodžius datų intervalus, sąmatų versijų pakeitimai rodomi tik filtruose nurodyto laikotarpio.
 • Pataisyta FR03_1 Grynojo turto pokyčių ataskaitos 5 stulpelio 12 eilutės reikšmių surinkimo logika.
 • Pataisyta ataskaitos FR09_1 Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 12 stulpelio 4 eilutės taisyklė. Anksčiau atlikti pergrupavimai Nebaigtos statybos sąskaitoje nebuvo atvaizduojami teisingai (buvo neatsižvelgiama ar į minėtą sąskaitą atkeliamas ar iškeliamas likutis, ir operacijos suma buvo tiesiog pridedama prie esančio likučio).
 • Pataisyta 8 vsafas ataskaitos "Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS, 1 priedas)" 4 eilutė "Pergrupavimai". Anksčiau šioje eilutėje nebuvo atvaizduojamos sumos, atsiradusios registuojant atsargų pergrupavimą į Ilgalaikį turtą.
 • Pataisyta ataskaita "Banko saskaitos judejimo ataskaita (FA2_001)". Iki pataisymo ataskaitoje blogai rodydavo likutį pradžiai, jeigu ataskaitos formavimo laikotarpis buvo viena diena t.y nuo 07.15 iki 07.15. Dabar ataskaita veikia korektiškai.
 • Pataisyta ataskaitos FR10_1 Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį klaida, kai ataskaitos ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis nesutapo su ataskaitos DA1_6 DK apyvarta suminė pradžios likučiu.


APSKAITA

 • Atstatyta sistemoje esančios Didžiosios knygos saldo likučio skaičiavimo taisyklė DK paieškoje i D - K nepriklausomai nuo sąskaitos kredito požymio, tam kad pasigrupavus duomenis pagal kitus kriterijus likutis būtų rodomas teisingas. -/+ ženklas prie saldo likučio turės būti įvertintas vartotojo.
 • Verslo operacijų pranešimuose pridėti papildomi stulpeliai: Dokumento data; Paskirtis; Buhalterinės pažymos tipas.


ILGALAIKIS TURTAS

 • Pataisyta Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo logika, kai Ilgalaikis turtas yra įsigytas iš kelių finansavimo šaltinių ir tam turtui buvo atliekamos vertės didinimo arba mažinimo operacijos.


PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 • Dauguma šios temos funkcionalumo pataisymų yra įvykdyti eigoje pagal incidentų informaciją.
 • Pataisyta klaida, kai buvo dvigubinamas atostogų rezervo skaičiavimas. Atlikus pataisymus, atostogų rezervo sumos nedvigubinamos.