2013.08.05 versija

Iš SVK Žinynas.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

2013.08.05 buvo atlikti sistemos atnaujinimai.

Atnaujinimų metu įdiegtas naujas funkcionalumas dėl Atskaitingų asmenų, patobulintos kai kurios sistemos funkcijos.

Kai kurioms savivaldybėms šis naujinimas buvo pateiktas kita data.


Informacija apie pakeitimus sistemoje pagal sritis

BENDRINIS FUNKCIONALUMAS

 • Jeigu Navigacijos įrankyje (kairiame šone) netelpa modulių ikonos, juos greičiau pamatyti ir pasiekti galima naudojant pelės „scroll“ ratuką.
 • Globalios grupės pridėjime galima ieškoti ir pridėti GG pagal kodą.
 • Stornuojant dokumentus, atidengimas yra vykdomas automatiškai. (Seniau reikėjo atidengti Mokėtinas ir Gautinas sumas, tik tada stornuoti).


PARTNERIAI

 • Keitėsi Partnerio kortelės Pagrindinės informacijos langas. Pagrindiniame lange įkelta daugiau svarbios informacijos. Pvz. atvėrus kortelę galima iškart pridėti Globalias grupes (sutrumpintai - GG).
 • Atskaitingi asmenys dabar saugojami ir valdomi per Partnerio korteles. Toliau laiške pateikiama detalesnė informacija šia tema.


MOKĖJIMAI

 • Mokėjimo nurodymas ir banko mokėjimas papildytas naujomis paskirtimis "Avansas atskaitingam asmeniui" ir "Grąžinimas - Avansas atskaitingam asmeniui".
 • Pinigų išmokėjimo ir pinigų gavimo operacijos kortelėse pakeistas Pagrindinės informacijos langas. Jame pridedami Pagrindo dokumentai.
 • Banko sąskaitoje arba Kasoje, įvykdžius operaciją nepasikeisdavo Likučio suma, reikėdavo spausti [Atnaujinti]. Dabar įvykdžius operaciją „Likutis“ persiskaičiuoja automatiškai.


PERSONALAS IR ATLYGINIMAI

 • Dauguma šios temos funkcionalumo pataisymų yra įvykdyti eigoje pagal incidentų informaciją.
 • Avansų modulyje yra galimybė matyti kiek konkrečiam periodui reikia lėšų pervesti avansus, t.y. rodoma periodo visų avansų suma.


ATSKAITINGI ASMENYS

Iš esmės perdarytas atskaitingų asmenų funkcionalumas.

 • Atskaitingas asmuo nuo šiol sistemoje bus partneris tik su santykių tipu „Atskaitingas asmuo“. Tad naują atskaitingą asmenį bus galima susivesti, kaip partnerį iš partnerių paieškos lango arba per „Mokėjimai -> Atskaitingi asmenys“.
 • Partneris (su santykių tipu „Atskaitingas asmuo“) privalomai turi būti susiejamas su įstaigos darbuotojo kortele. Susiejus atskaitingą asmenį ir darbuotoją, į partnerio kortelę perkopijuojama dalis informacijos iš darbuotojo kortelės.
 • Banko sąskaitų informacija iš darbuotojo kortelės nėra perkeliama į partnerio detalių langą.
  1. Jeigu kuriama operacija atskaitingam asmeniui, tai banko informacija imama iš darbuotojo kortelės.
  2. Jeigu kuriama operacija partneriui (tam pačiam darbuotojui, kuris yra atskaitingas asmuo), tai banko informacija imama iš partnerio kortelės.
  3. Partneris turintis santykių tipą „Atskaitingas asmuo“, gali būti sistemoje naudojamas ir kaip partneris ir kaip atskaitingas asmuo t.y jis gali pirkti iš įmonės, kaip privatus asmuo, arba vesti apskaitą, kaip atskaitingas asmuo.
 • Pinigų kvitai, kurie seniau buvo suvedami atidarius atskaitingo asmens detalių langą, dabar yra perkelti į modulį „Mokėjimai -> Pinigų kvitai“.
  1. Nauji pinigų kvitai suvedami modulyje „Mokėjimai -> Pinigų kvitai“.
  2. Paieškos lange matomi visų atskaitingų asmenų visi pinigų kvitai. Paieškos lange duomenys gali būti grupuojami, rūšiuojami arba filtruojami, pagal iš anksto sukurtus filtrus.
 • Pridėtas naujas pinigų kvito tipas „be skolos“.
  1. Parinkus šį tipą, nėra būtina nurodyti partnerio.
  2. Sukūrus tokį pinigų kvitą, nekuriama skola (MGS) tarp filialo ir partnerio.
  3. Sukuriama tik skola (MGS) tarp filialo ir atskaitingo asmens.
  4. Sukurta skola (MGS) yra matoma modulyje „Mokėjimai -> Atskaitingų asmenų skolos“, skolų ataskaitose (kai formuojama ataskaita atskaitingam asmeniui).
 • Kai pinigų kvito tipas yra bet kuris kitas, išskyrus tipą „be skolos“, tuomet:
  1. Pinigų kvito detalių lange būtina nurodyti partnerį.
  2. Kuriant vieną pinigų kvitą, antrąjį pinigų kvitą sistema sugeneruos automatiškai. Registruojant sukurtą pinigų kvitą, automatiškai bus patvirtinimas ir antrasis pinigų kvitas.
  3. Pirmasis pinigų kvitas (tas, kurį kuria darbuotojas), sukurs skolą (MGS) tarp filialo ir partnerio. Šis pinigų kvitas dažniausiai bus dengiamas su sąskaita.
  4. Antrasis pinigų kvitas (tas, kurį sistema sugeneruos automatiškai), sukus skolą (MGS) tarp filialo ir atskaitingo asmens. Šis pinigų kvitas dažniausiai dengiamas su kasos orderiais.
 • Automatiškai sukurto pinigų kvito negalima stornuoti arba anuliuoti, kol nėra stornuotas/anuliuotas pirmasis (pagrindinis) pinigų kvitas.
 • Modulyje „Mokėjimai“ pridėta nauja skiltis „Atskaitingų asmenų skolos“. Šioje skiltyje atrenkamos tik atskaitingų asmenų skolos. Langas lygiai toks pats kaip ir partnerių skolų dengimo.
  1. Atskaitingų asmenų skolų paieškos lange galimas skolų dengimas rankiniu būdu arba nurodant datą.
  2. MGS detalių lange pridėtas naujas laukas „Skolos požymis“. Laukas pildomas pasirenkant reikšmę iš sąrašo. Pradinis reikšmių sąrašas: trumpalaikė, ilgalaikė, abejotina, atskaitingas asmuo, avansas.
  3. Skolų dengimo paieškos lange pridėtas naujas laukas „Skolos požymis“. Laukas gali būti redaguojamas atidarius MGS detalių langą arba paspaudus mygtuką „Keisti skolos požymį“. Mygtuko pagalba skolos požymį galima pakeisti keliems įrašams vienu metu.
 • Perdaryta avanso apyskaitos ataskaita ir jos formavimas. Dabar šią ataskaitą galima rasti:
  1. Ataskaitų modulyje „Ataskaitos -> Atskaitos -> Avanso apyskaita“
  2. Partnerių paieškos lange paspaudus mygtuką „Spausdinti“
  3. Atskaitingų asmenų paieškos lange ( „Mokėjimai -> Atskaitingi asmenys“) paspaudus mygtuką „Spausdinti“.
   1. Formuojant ataskaitą privaloma parinkti atskaitingą asmenį bei periodą.
   2. Avanso apyskaitoje pateikiami duomenys už nurodytą periodą.
 • Ataskaitos „AT7 Detali skolų ataskaita“ ir „AT9 Suminė skolų ataskaita“ papildytos nauju filtravimo kriterijumi „Santykių tipas“. Galimi trys pasirinkimai:
  1. Partneriai – formuojama sena ataskaita, kuomet rodomos tik partnerių skolos.
  2. Atskaitingas asmuo – formuojama nauja ataskaita, kurioje pateikiamos tik atskaitingų asmenų skolos.
  3. Visi – ataskaitoje pateikiamos visos skolos, neatsižvelgiant į tai ar skola yra partnerio, ar atskaitingo asmens.
 • Prie ataskaitų "AT7 Detali skolų ataskaita" ir "AT9 Suminė skolų ataskaita" pridėtas naujas filtravimo kriterijus "Partneris". Naujasis paieškos kriterijus leidžia suformuoti skolų ataskaitą konkrečiam partneriui/atskaitingam asmeniui.
 • Prie pinigų kvitų/mokėjimų/kasos orderių atsirado skiltis „Mokėtinos/gautinos sumos“.


ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKAIČIAVIMAS

 • Patobulintas modulio funkcionalumas


TRUMPALAIKIS TURTAS

 • Ištaisyta klaida, kad Nurašymo operacijose neleisdavo įvesti operacijos datos ranka, datos įvedimo laukelis „peršokdavo“ į šiandienos datą.